Monthly Archives: Tháng Chín 2010

Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09-9-2010 về hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới

Về hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới.

Advertisements

Dự thảo Luật khiếu nại

Dự thảo Luật khiếu nại.

Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư 128/2010/TT-BTC ngày 26-8-2010 v/v tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

v/v tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

Thông tư 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24-8-2010 v/v ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

v/v ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.