Hỏi và đáp kì 1 – 11/2010


HỎI VÀ ĐÁP KÌ 1 – 11/2010

Q1. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ máy xây dựng Komatsu Việt Nam, (Đ/c: Số 14 đường Thụy Khuê, Tp. Hà Nội) xin được hỏi về chính sách thuế đối với thặng dư vốn cổ phần.

A.1: Nơi trả lời: Tổng cục thuế

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục A Phần II Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 23/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần quy định: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau đây:

“c. Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.”

Tại Điểm 3 Phần I Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 23/3/2003 của Bộ Tài chính quy định:

“Các hoạt động mua, bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn đều không phải là hoạt động kinh doanh tài chính của công ty cổ phần. Các khoản chênh lệch tăng do mua, bán cổ phiếu quỹ, chênh lệch do giá phát hành thêm cổ phiếu mới lớn hơn so với mệnh giá phải được hạch toán tài khoản thặng dư vốn, không hạch toán vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp. Không tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thặng dư này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ máy xây dựng Komatsu Việt Nam thực hiện phát hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn từ cổ đông mới thì phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần.

Không tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với thặng dư vốn cổ phần.

===================================

Q.2. Về phần khuyến mại theo Luật Thương Mại, Công ty Tân Đạt Dương chúng tôi – có trụ sở đăng ký hoạt động tại Q.12 Tp. HCM. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng sơn và bột trét tường. Công ty chúng tôi có hệ thống đại lý trong toàn quốc. Các đại lý này trực tiếp ký hợp đồng mua bán với công ty chúng tôi và họ sẽ trực tiếp phân phối các sản phẩm của công ty chúng tôi đến người tiêu dùng. Với mục tiêu thúc đẩy bán hàng, công ty chúng tôi có thực hiện các chương trình khuyến mãi cho khách hàng là các đại lý. Xin được nêu rõ là chúng tôi chỉ làm chương trình khuyến mãi cho đại lý (nghĩa là người thụ hưởng lợi ích khuyến mãi là đại lý với mục đích muốn đại lý của chúng tôi nhập hàng của công ty chúng tôi nhiều hơn). Công ty chúng tôi không làm chương trình trực tiếp đến người tiêu dùng. Tất cả các giao dịch mua bán của chúng tôi chỉ xảy ra tại văn phòng và kho của chúng tôi tại Quận 12, Tp.HCM. Các khách hàng của chúng tôi trực tiếp đến kho của chúng tôi mua hàng.

Theo qui định của Luật Thương Mại – Phần khuyến mại, khi thực hiện chương trình khuyến mại, Công ty phải gởi thông báo thực hiện khuyến mại về sở công thương – nơi tổ chức chương trình khuyến mại để đăng ký thực hiện. Như vậy, Công ty chúng tôi chỉ phải đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương Tp.HCM thôi hay phải đăng ký với tất cả các sở công thương của các tỉnh khác nơi khách hàng là đại lý của chúng tôi đang làm ăn mua bán?

A.2: Nơi trả lời: Bộ Công thương – CQ Đại diện tại TP.Hồ Chí Minh

Về câu hỏi của quý doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khuyến mại, được quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 (gọi tắt là Nghị định 37) của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 (gọi tắt là Thông tư 07) của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37 của Chính phủ.

Do câu hỏi của doanh nghiệp không nêu cụ thể hình thức khuyến mại, nên Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương xin trích dẫn một số nội dung quy định chung về hoạt động khuyến mại:

Mục 1, phần II của Thông tư 07 nêu rõ các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:

a)     Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

b)     Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c)      Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

d)     Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

e)     Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

f)       Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

g)     Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại nêu trên phải gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (Trường hợp của quý doanh nghiệp nếu chỉ tổ chức khuyến mại trên địa bàn TP.HCM thì quý doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương TP.HCM).

================================

Q.3: Về trích khấu hao TSCĐ, Tài sản cố định là máy hàn: hàn các mối cáp cho ngành thông tin, thì TSCĐ này khấu hao trong 3 năm. Nhưng trong quá trình làm việc, chúng tôi đã sử dụng máy này quá công suất của máy thì chúng tôi có thể cho khấu hao máy này giảm xuống còn 2 năm được không?

A.3: Nơi trả lời: Bộ tài chính

– Căn cứ điểm 2.2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty, trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty có nhu cầu thay đổi mức trích khấu hao nhưng vẫn nằm trong mức quy định thì Công ty được điều chỉnh lại mức trích khấu hao nhưng thời hạn cuối cùng của việc điều chỉnh là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm trích khấu hao./.

Advertisements
%d bloggers like this: