Monthly Archives: Tháng Ba 2012

Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/12 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Advertisements

Tóm tắt Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Tóm tắt văn bản

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tóm tắt Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về một trong các nội dung sau: (i) Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp; (ii) Uy tín, khả năng kinh […]

Tóm tắt Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Tóm tắt Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Tóm tắt văn bản.

Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

V/v ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Thông tư số 20/2012/TT-BTc ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Tóm Tắt Thông tư số 20/2012/TT-BTc ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Tóm tắt văn bản.

Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/12 do Bộ tài chính ban hành về mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

về mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/12 do Bộ NN & PTNT ban hành về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.