Tóm Tắt Thông tư số 20/2012/TT-BTc ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (viết tắt là AJCEP) giai đoạn 2012-2015.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 1/4/2012.

Điều kiện áp dụng: Hàng hóa nhập khẩu phải được vận chuyển từ các nước ASEAN và Nhật Bản vào Việt Nam, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản (mẫu AJ).

Tại chương 38, trang 136 của Biểu thuế ASEAN-NB về thuế suất nhập khẩu: NLTTS (0%), TTS(3%), TTB và NLTTB (3%), TTC và NLTTC (0%)

Xem Thông tư 20 tại đây.

 

Advertisements
%d bloggers like this: