Tóm tắt Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (viết tắt là VJEPA) cho giai đoạn 2012-2015

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 1/4/2012.

Điều kiện áp dụng: Hàng hóa nhập khẩu phải được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản (mẫu VJ).

Tại chương 38, trang 137 của Biểu thuế Việt Nam-NB về thuế suất nhập khẩu: NLTTS (0%), TTS(từ 01/4/12 đến 31/3/14: 2%; từ 01/4/14 đến 31/3/15: 1%), TTB và NLTTB (tư 01/4/12 đến 31/3/13: 1% và từ 01/4/13 đến 31/3/15: 0,5% ), TTC và NLTTC (0%).

Xem Thông tư 21 tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: