Tóm tắt Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Về lĩnh vực thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV):

Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV trong các trường hợp sau đây phải được Cục BVTV cấp phép:

–         Thuốc, nguyên liệu BVTV đã có trong Danh mục thuốc BVTV hạn chế sử dụng tại VN hoặc chưa có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại VN.

–         Chất chuẩn thuốc BVTV chưa có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại VN để phục vụ cho công tác kiểm tra dư lượng thuốc BVTV và thuốc BVTV nhập lậu.

Nhập khẩu phân bón ngoài danh mục phân bón thuộc các trường hợp dưới đây phải được Cục Trồng trọt cấp phép:

–         Phân bón mới để khảo nghiệm;

–         Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao;

–         Phân bón chuyên dùng của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của công ty;

–         Phân bón làm hàng mẫu, tham gia hội chợ, triễn lãm, làm quà tặng, phục vụ nghiên cứu khoa học.

–         Phân bón hoặc nguyên liệu khác chưa có tên trong Danh mục phân bón để sản xuất các loại phân bón đã có tên trong Danh mục phân bón hoặc để sản xuất loại phân bón xuất khẩu theo hợp đồng.

Hiệu lực ngày 12/02/2012.

Tải Thông tư tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: