Tóm tắt Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 1/5/2012.

Điều kiện áp dụng: Hàng hóa nhập khẩu phải được vận chuyển thẳng từ các nước Asean và Ấn Độ đến Việt Nam, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (viết tắt là C/O Mẫu AI).

Tại chương 38, trang 136 của Biểu thuế ASEAN-ẤN ĐỘ về thuế suất nhập khẩu tương ứng với 3 giai đoạn 2012 – 2013 – 2014 như  sau:

NLTTS (5 – 4 – 4), TTS (4 – 4 – 3),

TTB và NLTTB (4,5 – 4 – 4),

TTC và NLTTC (4,5 – 4 – 4).

Xem Thông tư tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: