Tóm tắt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngày 03/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Nghị định qui định Nhà nước sẽ độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Và Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật

Nghị định cũng nghiêm cấm việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, hoạt động mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp hay hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Xem Nghị định tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: