Author Archives: hailaw

Vân đang phụ trách pháp lý cho một công ty chuyên về bảo vệ thực vật ở TP.HCM. Rất mong muốn trao đổi, nhận những thông tin có liên quan về ngành nghề từ các thành viên khác.

Tóm tắt Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Tóm tắt văn bản.

Advertisements

Tóm tắt Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tóm tắt văn bản

Tóm tắt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tóm tắt văn bản.

Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/12 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/12 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tóm tắt Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Tóm tắt văn bản

Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

V/v ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Tóm tắt Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

Tóm tắt văn bản

Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

V/v ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

Thông tư 44/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân giai đoạn 2012 – 2014.

V/v ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân giai đoạn 2012 – 2014.

Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/12 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Tóm tắt Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Tóm tắt văn bản

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tóm tắt Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về một trong các nội dung sau: (i) Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp; (ii) Uy tín, khả năng kinh […]