Category Archives: Hỏi đáp

Hỏi và đáp kì 2 – tháng 12/2010

Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 – 9 – 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Advertisements

Hỏi và đáp kì 1 – 11/2010

Hỏi và đáp kì 1 – 11/2010.