Category Archives: TÓM TẮT VB

Tóm tắt Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Tóm tắt văn bản.

Advertisements

Tóm tắt Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tóm tắt văn bản

Tóm tắt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tóm tắt văn bản.

Tóm tắt Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Tóm tắt văn bản

Tóm tắt Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

Tóm tắt văn bản

Tóm tắt Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Tóm tắt văn bản

Tóm tắt Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng .

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về một trong các nội dung sau: (i) Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp; (ii) Uy tín, khả năng kinh […]

Tóm tắt Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Tóm tắt Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Tóm tắt văn bản.

Tóm Tắt Thông tư số 20/2012/TT-BTc ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Tóm tắt văn bản.