Monthly Archives: Tháng Năm 2010

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ

quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Advertisements

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 21-4-2010

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Nghị định số 47/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/5/2010

Về xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Thông tư 49/2010/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 12 – 4 – 2010

hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/04/2010

Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

Thông tư 58/2010/TT- BTC của Bộ tài chính ngày 16 tháng 4 năm 2010

về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA) giai đoạn 2010-2012.

Quyết định số 814/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 15-4-2010

về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18-3-2010 của Bộ tài chính

Về việc phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11-11-2009 của Chính phủ

Về việc xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực đất đai.